Stručni skupovi

Tip stručnog skupa Naziv Voditelj
Predmetno područje
Naziv Predmetno područje Vrijeme početka Mjesto Adresa Prijave do Prijava Voditelj
Vrednovanje učeničkih postignuća – osnovni koncepti Razredna nastava 01.11.2014. u 08:00 sati online online 31.10.2014. 100 / 100 Ivana Jurjević Jovanović, mag. prim. educ. Prijava / Odjava
Škola po mjeri učitelja i učenika Stručni suradnici - pedagozi 03.11.2014. u 09:30 sati Gimnazija „Matija Mesić“ Slavonija I br.8, Slavonski Brod 26.10.2014. 55 / 60 Ivana Biljan, prof. Prijava / Odjava
Županijski stručni skup učitelja i nastavnika geografije Zagrebačke županije-zapad Geografija 03.11.2014. u 16:00 sati Samobor Ivana Perkovca 90 31.10.2014. 24 / 45 SNJEŽANA HORVATIĆ Prijava / Odjava
Županijski stručni skup učitelja i nastavnika geografije Zagrebačke županije-istok Geografija 03.11.2014. u 16:00 sati Samobor Ivana Perkovca 90 02.11.2014. 22 / 45 MARINA PERIŠA Prijava / Odjava
ŽSV učitelja njemačkog jezika Krapinsko-zagorske županije Strani jezik - njemački 03.11.2014. u 16:00 sati Krapinske Toplice Zagrebačka 12 31.10.2014. 21 / 35 SNJEŽANA JAKOPLIĆ VIDOVIĆ Prijava / Odjava
Županijsko stručno vijeće za srednje škole Zadarske županije Strani jezik - engleski 03.11.2014. u 17:00 sati Klasična gimnazija Ivana Pavla II, Jerolima Vidulića 2, Zadar 02.11.2014. 21 / 40 VANJA BAJLO Prijava / Odjava
Županijsko stručno vijeće učitelja RN Razredna nastava 03.11.2014. u 17:30 sati OŠ Ivane Brlić Mažuranić, Orahovica Trg Tina Ujevića 1 02.11.2014. 43 / 50 ZORICA BARTOLOVIĆ Prijava / Odjava
Županijsko stručno vijeće učitelja matematike osnovnih škola Šibensko-kninske županije Matematika 03.11.2014. u 17:30 sati OŠ Brodarica Gomnjanik bb, Brodarica 03.11.2014. 26 / 50 VIŠNJA ŠUPERBA Prijava / Odjava
Županijsko stručno vijeće učitelja razredne nastave Zadarske županije Razredna nastava 03.11.2014. u 18:00 sati Zadar Osnovna škola Krune Krstića, Trg Gospe Loretske 3 03.11.2014. 55 / 55 SNJEŽANA JEZIDŽIĆ Prijava / Odjava
Županijsko stručno vijeće učitelja razredne nastave Zadarske županije Razredna nastava 03.11.2014. u 18:00 sati Osnovna škola Krune Krstića Zadar Trg Gospe Loretske 3 03.11.2014. 55 / 55 BRANKA MILARDOVIĆ Prijava / Odjava
Upravljanje promjenama Školski menadžment/ravnatelji učenički domovi 04.11.2014. u 09:00 sati Rovinj Hotel Park 30.10.2014. 36 / 40 dr. sc. Oleg Đaković Prijava / Odjava
ŽSV-e odgajatelja učeničkih domova Grada Zagreba, Bedekovčine i Pregrade Odgajatelji u učeničkim domovima 04.11.2014. u 09:15 sati Zagreb Učenički dom Marije Jambrišak 14 02.11.2014. 26 / 35 AGATA SMOLJAN Prijava / Odjava
Škola po mjeri učitelja i učenika Stručni suradnici - pedagozi 04.11.2014. u 09:30 sati Ugositeljsko-turistička škola Osijek Zeleno polje bb, Osijek 28.10.2014. 55 / 60 Ivana Biljan, prof. Prijava / Odjava
Županijsko stručno vijeće školskih knjižničara srednjih škola Primorsko-goranske županije Stručni suradnici - knjižničari 04.11.2014. u 10:00 sati Rijeka, OŠ Podmurvice Podmurvice 6, Rijeka 03.11.2014. 28 / 30 SANDRA VIDOVIĆ Prijava / Odjava
Županijsko stručno vijeće školskih knjižničara osnovnih škola Primorsko- goranske županije Stručni suradnici - knjižničari 04.11.2014. u 10:00 sati OŠ Podmurvice, Rijeka Podmurvice 6, Rijeka 03.11.2014. 43 / 43 ALIDA DEVČIĆ CRNIĆ Prijava / Odjava
Priprema pisanih zadaća iz biologije Biologija 04.11.2014. u 10:00 sati Zagreb PMF, Zagreb, Rooseveltov trg 6 04.11.2014. 18 / 20 Marina Ništ, prof. Prijava / Odjava
Županijsko stručno vijeće nastavika Hrvatskoga jezika Dubrovačko-neretvanske županije Hrvatski jezik 04.11.2014. u 11:00 sati Pomorsko-tehnička škola Dubrovnik Mijenka Bratoša 4, Dubrovnik 03.11.2014. 43 / 46 MARIELA MARKOVIĆ Prijava / Odjava
Stručni skup za učitelje Hrvatskoga jezika Dubrovačko-neretvanske županije Hrvatski jezik 04.11.2014. u 11:00 sati Pomorsko-tehnička škola, Dubrovnik Miljenka Bratoša 4, Dubrovnik 03.11.2014. 25 / 50 RINA MILOGLAV VLAHOV Prijava / Odjava
ŽSV učitelja i nastavnika njemačkog jezika Ličko-senjske županije Strani jezik - njemački 04.11.2014. u 14:00 sati Senj OŠ Silvija Strahimira Kranjčevića Senj, S. S. Kranjčevića 1, Senj 03.11.2014. 11 / 25 MAJA PRPIĆ Prijava / Odjava
Županijsko stručno vijeće nastavnika kemije u srednjim školama Primorsko-goranske županije Kemija 04.11.2014. u 14:00 sati Rijeka Frana Kurelca 1 03.11.2014. 16 / 35 MARINA LORBER-BOŽANIĆ Prijava / Odjava
Stavaka po stranici: << < 1 2 3 4 5  ... > >>