Stručni skupovi

Tip stručnog skupa Naziv Voditelj
Predmetno područje
Naziv Predmetno područje Vrijeme početka Mjesto Adresa Prijave do Prijava Voditelj
Euroguidance seminar o profesionalnom usmjeravanju za učitelje predmetne nastave u osnovnim školama - dvodnevni seminar Opći skupovi u suorganizaciji AZOO-a 28.04.2015. u 09:00 sati Zagreb, predstavništvo Europske komisije u Hrvatskoj, Dvorana Ban centar Ulica Augusta Cesarca 4, Zagreb 21.04.2015. 27 / 40 Senka Soldat, prof. Prijava / Odjava
Stručno vijeće školskih knjižničara osnovnih i srednjih škola Koprivničko-križevačke županije Stručni suradnici - knjižničari 28.04.2015. u 09:30 sati OŠ Kloštar Podravski 1. svibnja 50, Kloštar Podravski 21.04.2015. 25 / 35 ADRIJANA HATADI Prijava / Odjava
Podrška učenicima iz autističnog spektra Učenici s teškoćama u razvoju 28.04.2015. u 10:00 sati Zagreb zgrada INA-NFTAPLIN, Šubićeva 29, Zagreb 27.04.2015. 98 / 100 Mara Capar, prof. Prijava / Odjava
Županijsko stručno vijeće ravnatelja osnovnih škola Koprivničko-križevačke županije Školski menadžment/ravnatelji osnovne škole 28.04.2015. u 10:30 sati OŠ Sidonije Rubido Erdody Gornja Rijeka Jablanova 1 48268 Gornja Rijeka 27.04.2015. 23 / 28 MIRJANA BAZIJANEC Prijava / Odjava
Županijsko stručno vijeće stručnjaka edukacijsko rehabilitacijskog profila Stručni suradnici - socijalni pedagozi 28.04.2015. u 12:00 sati Split Viška ulica 12 28.04.2015. 11 / 20 BRUNA DADIĆ Prijava / Odjava
Integrativna supervizija Integrativna supervizija 28.04.2015. u 12:30 sati Orahovica Trg Tina Ujevića 1, Orahovica 01.10.2014. 11 / 12 Mirela Skelac, univ. spec. act. soc. Prijava / Odjava
Županijsko stručno vijeće nastavnika matematike Istarske županije Matematika 28.04.2015. u 13:00 sati Pazin Gimnazija i strukovna škola Jurja Dobrile Pazin, Šetalište Pazinske gimnazije, 11, Pazin 27.04.2015. 30 / 50 VESNA VUJASIN ILIĆ Prijava / Odjava
Međužupanijsko stručno vijeće učitelja fizike PGŽ i LSŽ Fizika 28.04.2015. u 14:30 sati OŠ Podmurvice, Rijeka Podmurvice 6, Rijeka 28.04.2015. 25 / 40 SENADA TUHTAN Prijava / Odjava
Županijsko stručno vijeće učitelja razredne nastave Istarske županije (ŽSV broj 2) Razredna nastava 28.04.2015. u 15:30 sati Buzet II. istarske brigade 16 28.04.2015. 24 / 30 ŽELJKA MARINKOVIĆ Prijava / Odjava
Interkulturalni odgoj i obrazovanje kroz prizmu vjerskog odgoja - vjeroučenik i vjeroučitelj temeljni kreatori razrednog ozračja - pogled iznutra Vjeronauk 28.04.2015. u 15:30 sati Petrijanec OŠ Petrijanec, Vladimira Nazora 42, 42206 Petrijanec 28.04.2015. 21 / 40 Dalibor Adžić, prof. Prijava / Odjava
ŽSV nastavnika biologije srednjih škola Biologija 28.04.2015. u 16:00 sati Srednja škola Petrinja Petrinja 27.04.2015. 10 / 15 ŽELJKO JAMBREŠIĆ Prijava / Odjava
ŽSV OŠ Đuro Pilar,OŠ Blaž Tadijanović,OŠ Ivana Brlić Mažuranić,OŠHugo Badalić Sl. Brod Razredna nastava 28.04.2015. u 17:00 sati Slav.Brod,Srednja škola"Matija Antun Reljković" Ivana Cankara 76 28.04.2015. 65 / 65 MIRJANA DOLIBAŠIĆ-PEŠUT Prijava / Odjava
ŽSV učitelja engleskog jezika Grada Zagreba Strani jezik - engleski 28.04.2015. u 17:30 sati OŠ Sesvetska Sopnica, Sesvete Sopnička 69, 10360 Sesvete 27.04.2015. 49 / 50 NOEMI AJDUKOVIĆ Prijava / Odjava
Županijsko stručno vijeće učitelja razredne nastave Istarske županije Razredna nastava 28.04.2015. u 17:30 sati Osnovna škola Vladimira Nazora Pazin Šetalište Pazinske gimnazije 9, Pazin 27.04.2015. 41 / 50 DINKA KLARIĆ Prijava / Odjava
Sigurnost na internetu: Digiskills – digitalne kompetencije u obrazovanju (suradničko učenje) Interdisciplinarni 28.04.2015. u 18:00 sati Split PMF, Teslina 12 28.04.2015. 24 / 35 Antonela Czwyk Marić Prijava / Odjava
ŽSV pedagoga OŠ Međimurske i Varaždinske županije Stručni suradnici - pedagozi 29.04.2015. u 09:00 sati Varaždin Franjevački trg 7, Varaždin (Županijska vijećnica) 29.04.2015. 59 / 67 DUBRAVKA KEČKEŠ Prijava / Odjava
Stvaranje prepoznatljivog kurikuluma u ustanovi ranog i predškolskog odgoja Predškolski odgoj i obrazovanje 29.04.2015. u 09:00 sati Dječji vrtić Milana Sachsa Sachsova 5, Zagreb 28.04.2015. 82 / 82 mr. sc. Andreja Silić Prijava / Odjava
Županijsko stručno vijeće učitelja kemije Zagrebačke županije-istok Kemija 29.04.2015. u 10:00 sati Sveti Ivan Zelina OŠ D.Domjanića, I.Gundulića 2 28.04.2015. 14 / 20 NATAŠA HRBUD-PUHELEK Prijava / Odjava
Županijsko stručno vijeće učitelja matematike Bjelovarsko - bilogorske županije Matematika 29.04.2015. u 10:30 sati Zagreb Klovićevi dvori, Jezuitski trg 4 28.04.2015. 3 / 56 Verica Blagus Prijava / Odjava
Strategije u radu s učenicima s poremećajima u ponašanju Stručni suradnici - pedagozi i edukacijsko rehabilitacijskog profila 29.04.2015. u 11:00 sati Osnovna škola Ivan Gundulić - Dubrovnik Dubrovnik, Sustjepanska 4 29.04.2015. 39 / 40 Đurđica Kaurloto Martinić dipl. pedagog/Luči Lončar dipl. defektolog Prijava / Odjava
Stavaka po stranici: << < 1 2 3 4 5  ... > >>