Stručni skupovi

Tip stručnog skupa Naziv Voditelj
Predmetno područje
Naziv Predmetno područje Vrijeme početka Mjesto Adresa Prijave do Prijava Voditelj
ŠESTI HRVATSKI SUSRET KVALITETNIH ŠKOLA LABIN KVAŠ ´14 - SNAGA NAŠIH ŠKOLA 23.09.2014. u 08:00 sati Labin - Rabac Srednja škola Mate Blažine Labin, Rudarska 4 15.09.2014. 130 / 300 dr. sc. Oleg Đaković Prijava / Odjava
Županijsko stručno vijeće stručnih suradnika edukacijsko- rehabilitacijskog profila KZŽ Stručni suradnici - edukacijsko-rehabilitacijskog profila 23.09.2014. u 09:00 sati Krapina Osnovna škola Augusta Cesarca Krapina,Ivana Vrencea 1 , Krapina 22.09.2014. 8 / 20 RENATA CESAREC TOPOLOVEC Prijava / Odjava
Osiguranje kvalitete Programa „Rastimo zajedno“ kroz jačanje voditeljski kompetencija regionalnih voditelja u programu „Rastimo zajedno“ Predškolski odgoj i obrazovanje 23.09.2014. u 10:00 sati Zagreb Dječji vrtić Trešnjevka, Badalićeva 24, Zagreb 23.09.2014. 23 / 30 Tijana Vidović, prof. Prijava / Odjava
Disleksija i teškoće u učenju Učenici s teškoćama u razvoju 23.09.2014. u 10:00 sati STRUKOVNA ŠKOLA GOSPIĆ Budačka 24, Gospić 23.09.2014. 59 / 60 Robert Cimperman, prof. Prijava / Odjava
Razvoj kompetencija djece rane i predškolske dobi: uloga informacijsko-komunikacijskih medija Predškolski odgoj i obrazovanje 23.09.2014. u 10:00 sati Kostrena, DV Zlatna ribica Žuknica 1 a, Kostrena 22.09.2014. 48 / 55 Davorka Guštin, dipl. pedagog Prijava / Odjava
Županijsko stručno vijeće učitelja tehničke kulture koprivničko- križevačke županije Tehnička kultura 23.09.2014. u 16:00 sati OŠ" Đuro Ester", Koprivnica Trg Slobode 5. Koprivnica 22.09.2014. 15 / 22 TIJANA MARTIĆ Prijava / Odjava
ŽSV nastavnika Hrvatskoga jezika Varaždinske županije Hrvatski jezik 23.09.2014. u 16:00 sati Prva gimnazija Varaždin Petra Preradovića 14, Varaždin 22.09.2014. 58 / 80 TATJANA RUŽA Prijava / Odjava
ŽSV učitelja glazbene kulture Varaždinske županije Glazbena kultura/umjetnost 23.09.2014. u 17:00 sati OŠ Antuna i Ivana Kukuljevića Varaždinske Toplice Martina Pušteka 1, Varaždinske Toplice 23.09.2014. 32 / 37 RUŽICA KAPITAN Prijava / Odjava
Županijsko stručno vijeće učitelja razredne nastave Razredna nastava 23.09.2014. u 18:00 sati Kuršanec OŠ Kuršanec, Glavna 15 22.09.2014. 62 / 70 BERNARDA NOVAK Prijava / Odjava
Biologija Biologija 23.09.2014. u 18:00 sati Zagreb, Oš Cvjetno naselje Cvjetna cesta 17 22.09.2014. 19 / 30 KARMEN JARDAS ŽUGČIĆ Prijava / Odjava
ŽSV ZA BIOLOGIJU Biologija 23.09.2014. u 18:00 sati Osnovna škola Cvjetno naselje Cvjetna cesta 17, Zagreb 23.09.2014. 29 / 60 GORDANA PINTAR Prijava / Odjava
Županijsko stručno vijeće nastavnika kemije gimnazija Grada Zagreba Kemija 23.09.2014. u 18:00 sati VII. gimnazija Križanićeva 4, Zagreb 22.09.2014. 54 / 60 IVKA NEVISTIĆ Prijava / Odjava
Županijsko stručno vijeće učitelja Hrvatskoga jezika Grada Zagreba Hrvatski jezik 23.09.2014. u 18:00 sati Zagreb Osnovna škola bana Josipa Jelačića, Podgradski odvojak 1 22.09.2014. 39 / 60 VIŠNJA JAKLIN Prijava / Odjava
Kolegijalno opažanje i unapređivanje odgojno-obrazovnog procesa Predškolski odgoj i obrazovanje 24.09.2014. u 10:00 sati Dječji vrtić Siget Siget 12, 10 000 Zagreb 23.09.2014. 62 / 65 mr. sc. Andreja Silić Prijava / Odjava
Profesionalni razvoj voditelja ŽSV-a glazbenih i plesnih škola Glazba i ples 24.09.2014. u 11:00 sati Glazbena škola Požega Vjekoslava Babukića 27, Požega 20.09.2014. 27 / 32 Alica Hergešić, prof. Prijava / Odjava
Uključivanje učenika oštećena vida u redovni sustav odgoja i obrazovanja Učenici s teškoćama u razvoju 24.09.2014. u 12:00 sati Virovitica OŠ Vladimira Nazora 22.09.2014. 24 / 30 Ivana Petanjek, prof. Prijava / Odjava
Županijsko stručno vijeće stručnjaka edukacijsko rehabilitacijskog profila Učenici s teškoćama u razvoju 24.09.2014. u 12:00 sati OŠ Ravne njive, Split Sarajevska 30 23.09.2014. 46 / 55 BRUNA DADIĆ Prijava / Odjava
Županijsko stručno vijeće učitelja kemije i biologije Varaždinske županije Biologija 24.09.2014. u 15:00 sati VI. osnovna škola Varaždin Dimitrija Demetra 13, Varaždin 23.09.2014. 36 / 60 MIHAELA VRBNJAK Prijava / Odjava
Županijsko stručno vijeće učitelja kemije Međimurske i Varaždinske županije Kemija 24.09.2014. u 15:00 sati VI. osnovna škola Varaždin Dimitrija Demetra 13, Varaždin 23.09.2014. 39 / 40 MIHAELA VRBNJAK Prijava / Odjava
ŽSV za nastavnike kemije i biologije Sisačko-moslavačke županije Biologija 24.09.2014. u 15:00 sati Gimnazija Sisak, Sisak Trg hrvatskih branitelja 1 24.09.2014. 11 / 16 ŽELJKO JAMBREŠIĆ Prijava / Odjava
Stavaka po stranici: << < 1 2 3 4 5  ... > >>