Upitnici

Molimo vas popunite upitnik kako bi mogli unaprijediti naše usluge.

Evaluacijski upitnik vezano za stručni skup STRATEGIJE UČENJA I POUČAVANJA U NASTAVI MATEMATIKE

Poštovana kolegice, poštovani kolega,

molimo Vas da upitnik popunite u cijelosti jer nam je Vaše mišljenje nakon sudjelovanja u ovome stručnom skupu dragocjeno za unapređivanje kvalitete skupa.

Popuni upitnik

Evaluacijski upitnik vezano za stručni skup STRATEGIJE UČENJA I POUČAVANJA U NASTAVI MATEMATIKE

Poštovana kolegice, poštovani kolega,

molimo Vas da upitnik popunite u cijelosti jer nam je Vaše mišljenje nakon sudjelovanja u ovome stručnom skupu dragocjeno za unapređivanje kvalitete skupa.

Popuni upitnik

Evaluacijski upitnik vezano za stručni skup STRATEGIJE UČENJA I POUČAVANJA U NASTAVI MATEMATIKE

Poštovana kolegice, poštovani kolega,

molimo Vas da upitnik popunite u cijelosti jer nam je Vaše mišljenje nakon sudjelovanja u ovome stručnom skupu dragocjeno za unapređivanje kvalitete skupa.

Popuni upitnik


Stručni skupovi

Tip stručnog skupa Naziv Voditelj
Predmetno područje
Naziv Predmetno područje Vrijeme početka Mjesto Adresa Prijave do Prijava Voditelj
Tumačenje biblijskih tekstova i Katolički vjeronauk Vjeronauk 01.04.2015. u 08:00 sati Carnet Loomen online 29.03.2015. 29 / 30 mr. sc. Gordana Barudžija Prijava / Odjava
Stručni skup učitelja Hrvatskoga jezika Brodsko-posavske županije Hrvatski jezik 01.04.2015. u 09:00 sati OŠ Ljudevita Gaja Nova Gradiška Gajeva 24, Nova Gradiška 31.03.2015. 23 / 35 BLAGICA PEČNJAK Prijava / Odjava
Rad s učenicima s teškoćama u redovnoj školi Razredna nastava 01.04.2015. u 09:00 sati Split OŠ Skalice, Put Skalica 18 01.04.2015. 79 / 80 Jadranka Domazet, dipl. učitelj Prijava / Odjava
Verbalna i neverbalna komunikacija i govorna interpretacija književnog teksta Razredna nastava 01.04.2015. u 09:30 sati Split OŠ Skalice Put Skalica 18 01.04.2015. 24 / 25 Jadranka Domazet, dipl. učitelj Prijava / Odjava
Pripremanje učitelja za nastavni proces Razredna nastava 01.04.2015. u 09:30 sati OŠ Antuna Gustava Matoša , Vinkovci Ohridska 21, Vinkovci 01.04.2015. 100 / 100 Ivana Stanić, dipl. učitelj Prijava / Odjava
Građanski odgoj III / Educazione civica III: "Insegnare a collaborare per imparare: i cicli di apprendimento. Nacionalne manjine - Talijanska 01.04.2015. u 09:30 sati Rovinj-Rovigno TSŠ/SMSI Carduccieva 6, Rovinj / Carducci 6, Rovigno 01.04.2015. 28 / 30 Maria Bradanović, prof. Prijava / Odjava
Putem profesionalnog razvoja Programi e-učenja AZOO-a 01.04.2015. u 10:00 sati online Donje Svetice 38 30.03.2015. 100 / 100 Boris Vampula, univ.spec.cin. Prijava / Odjava
Strategije učenja i poučavanja u nastavi matematike Matematika 01.04.2015. u 10:00 sati Karlovac Gimnazija Karlovac, Rakovac 4 31.03.2015. 19 / 70 Mirjana Konosić,prof. Renata Ozorlić Dominić, univ. spec. Prijava / Odjava
Ishodi učenja u nastavi matematike, Vukovarsko-srijemska i istočni dio Brodsko-posavske županije Matematika 01.04.2015. u 10:00 sati Vinkovci, Osnovna škola Josipa Kozarca Hrvatskih žrtava 13, Vinkovci 01.04.2015. 124 / 125 Dajana Zucić, prof. Prijava / Odjava
Stručni skup za učitelje engleskog jezika - Tehnike rasprave u nastavi engleskog jezika Strani jezik - engleski 01.04.2015. u 10:00 sati Koprivnica Osnovna škola „Braća Radić“, Miklinovec 6a 23.03.2015. 38 / 50 Nino Sertić, prof. univ. spec. iur. Prijava / Odjava
Građanski odgoj i obrazovanje Razredna nastava 01.04.2015. u 10:00 sati Osnovna škola dr. Jure Turića, Gospić Miroslava Kraljevića 15 30.03.2015. 93 / 100 Ivana Jurjević Jovanović, mag. prim. educ. Prijava / Odjava
Znanost i najmlađi 2 Razredna nastava 01.04.2015. u 10:00 sati Osnovna škola "Podmurvice", Rijeka Podmurvice 6, Rijeka 01.04.2015. 57 / 58 Jasna Vukonić Žunić, mag. prim. educ. Prijava / Odjava
Županijski stručni skup nastavnika hrvatskoga jezika Hrvatski jezik 01.04.2015. u 10:00 sati Strukovna škola Virovitica Vukovarska cesta 1 01.04.2015. 24 / 35 Marija Karácsonyi Prijava / Odjava
građanski odgoj u nastavi tjelesne i zdravstvene kulture Tjelesna i zdravstvena kultura 01.04.2015. u 10:00 sati Osnovna škola Kraljice Jelene, Solin Put mira 3, Solin 01.04.2015. 100 / 100 Margita Lukas, prof. Prijava / Odjava
Poduzetništvo kao suvremena društvena i odgojno-obrazovna vrijednost Poduzetništvo 01.04.2015. u 10:00 sati Osnovna škola Svete Ane, Osijek Ulica Svete Ane 2, 31 000 Osijek 25.03.2015. 31 / 32 Vesna Marović, dipl. oec. Prijava / Odjava
Strukturne i funkcionalne dimenzije građanskih kompetencija u nastavi geografije Geografija 01.04.2015. u 10:00 sati Osnovna škola Podmurvice, Rijeka Podmurvice 6, 52 000 Rijeka 31.03.2015. 61 / 100 mr. sc. Ivana Kuhta Bogić Prijava / Odjava
Stručno-metodička priprema za polaganje stručnog ispita II. dio Hrvatski jezik 01.04.2015. u 10:00 sati Zagreb, Prirodoslovna škola Vladimira Preloga Ulica grada Vukovara 269 01.04.2015. 28 / 28 Marijana Češi, prof. Prijava / Odjava
(OŠ) Odnos ortoepije i ortografije u hrvatskome jeziku i Hrvatsko standardno naglašivanje: kako poučavati i kako naučiti Hrvatski jezik 01.04.2015. u 10:30 sati Sveučilište Jurja Dobrile u Puli Ulica Ivana Matetića Ronjgova 1, Pula 27.03.2015. 35 / 50 Linda Grubišić Belina, prof. Prijava / Odjava
Verbalna i neverbalna komunikacija i govorna interpretacija književnog teksta Razredna nastava 01.04.2015. u 11:30 sati Split OŠ Skalice, Put Skalica 18 01.04.2015. 24 / 25 Jadranka Domazet, dipl. učitelj Prijava / Odjava
Županijsko stručno vijeće učitelja hrvatskog jezika Virovitičko - podravske županije Hrvatski jezik 01.04.2015. u 12:00 sati OŠ Josipa Kozarca, Slatina Nikole Šubića Zrinskog 2, Slatina 30.03.2015. 29 / 47 ZORICA VARGA Prijava / Odjava
Stavaka po stranici: << < 1 2 3 4 5  ... > >>