Upitnici

Molimo vas popunite upitnik kako bi mogli unaprijediti naše usluge.

Evaluacijski upitnik vezano za stručni skup "ERASMUS+"

Poštovana kolegice, poštovani kolega,

molimo Vas da upitnik popunite u cijelosti jer nam je Vaše mišljenje nakon sudjelovanja u ovome stručnom skupu dragocjeno za unapređivanje kvalitete skupa.

Popuni upitnik


Stručni skupovi

Tip stručnog skupa Naziv Voditelj
Predmetno područje
Naziv Predmetno područje Vrijeme početka Mjesto Adresa Prijave do Prijava Voditelj
Stručno-metodička priprema za polaganje stručnoga ispita Matematika 26.01.2015. u 10:00 sati Split III. gimnazija, Matice hrvatske 11 26.01.2015. 22 / 30 Antonela Czwyk Marić Prijava / Odjava
Integrativna supervizija za učitelje i stručne suradnike OŠ V. Nazor Čepin Integrativna supervizija 26.01.2015. u 12:00 sati Čepin Osnovna škola Vladimir Nazor, Kalnička ulica 17, Čepin 26.01.2015. 19 / 24 Mirela Skelac, univ. spec. act. soc. Prijava / Odjava
Stvaranje prepoznatljivog kurikuluma u ustanovi ranog i predškolskog odgoja Predškolski odgoj i obrazovanje 27.01.2015. u 09:00 sati Dječji vrtić Grigora Viteza Ratarska 5, Zagreb 24.01.2015. 72 / 76 mr. sc. Andreja Silić Prijava / Odjava
Školovanje učenika s teškoćama - za učitelje Osnovne škole Gradac Učenici s teškoćama u razvoju 27.01.2015. u 13:00 sati Osnovna škola Gradac Gradac 27.01.2015. 16 / 25 Luči Lončar, dipl. defektolog Prijava / Odjava
Priprema projektne dokumentacije za prijavu mobilnosti i strateških partnerstva u okviru programa ERASMUS+ za KA1 i KA2 - AZOO i AMPEU EU fondovi i programi 28.01.2015. u 13:00 sati OŠ Jure Turića, Gospić Miroslava Kraljevića 15, 53000 Gospić 26.01.2015. 31 / 35 Boris Vampula, univ.spec.cin. Prijava / Odjava
Stručno-metodička priprava za polaganje stručnoga ispita Matematika 28.01.2015. u 14:00 sati Osnavna škola Augusta Šenoe Zagreb, Selska cesta 95 27.01.2015. 50 / 50 Draženka Kovačević, prof. Prijava / Odjava
Stručno-metodička priprava za polaganje stručnoga ispita Matematika 28.01.2015. u 14:00 sati Osnavna škola Augusta Šenoe Zagreb, Selska cesta 95 27.01.2015. 18 / 18 Draženka Kovačević, prof. Prijava / Odjava
Komunikacijske vještine u radu s učenicima i roditeljima; Planiranje rada županijskih stručnih vijeća za 2015. godinu; STRUČNI SKUP JE NAMIJENJEN VODITELJIMA ŽSV Razredna nastava 28.01.2015. u 14:00 sati Osnovna škola "Eugen Kumičić" Franje Čandeka 40, Rijeka 20.01.2015. 25 / 25 Jasna Vukonić Žunić, mag. prim. educ. Prijava / Odjava
Pisci na mreži - gost Stanislav Habijan Hrvatski jezik 28.01.2015. u 17:00 sati Korištenjem interneta - online Korištenjem interneta - online 28.01.2015. 150 / 150 Mirela Barbaroša Šikić, prof. Prijava / Odjava
Stručno-metodička priprema za polaganje stručnog ispita Biologija 29.01.2015. u 10:00 sati Osijek Učenički dom Hrvatskoga radiše, Zagrebačka 2a, Osijek 26.01.2015. 14 / 20 Marina Ništ, prof. Prijava / Odjava
Stručno-metodička priprema za polaganje stručnog ispita Fizika 29.01.2015. u 10:00 sati Učenički dom "Hrvatskoga radiše" Osijek Zagrebačka 2a, Osijek 20.01.2015. 3 / 20 Nataša Šimić, prof. Prijava / Odjava
Nastavna sekcija HFD-a, stručni skup za učitelje i nastavnike fizike Fizika 29.01.2015. u 19:00 sati Prirodoslovno-matematički fakultet, Zagreb Bijenička 32 28.01.2015. 40 / 200 dr. sc. Željko Jakopović Prijava / Odjava
Upravljanje projektima Stručni suradnici - pedagozi 30.01.2015. u 09:30 sati Zagreb OŠ Kajzerica 30.01.2015. 49 / 50 Senka Soldat, prof. Prijava / Odjava
Agresivnost osoba ženskog spola u kolektivu Predškolski odgoj i obrazovanje 30.01.2015. u 10:00 sati Koprivnica PO učilišta Koprivnica, Trg bana J. Jelačića 6. dvorana br. 1. (II kat) 16.01.2015. 90 / 90 mr. sc. Inga Seme Stojnović Prijava / Odjava
Komunikacijske i stručne kompetencije voditelja županijskih stručnih vijeća, mentora i savjetnika Stručni suradnici - pedagozi 30.01.2015. u 10:00 sati Split, Osnovna škola Pojišan Split, Viška 12 29.01.2015. 24 / 30 Đurđica Kaurloto Martinić, dipl. pedagog Prijava / Odjava
Poučavanje i vrednovanje pisanja i Praćenje ostvarenja Programa GOO-a Hrvatski jezik 30.01.2015. u 10:30 sati Agencija za odgoj i obrazovanje, Podružnica Rijeka Trpimirova 6, Rijeka 23.01.2015. 13 / 15 Linda Grubišić Belina, prof. Prijava / Odjava
Razgovori matematički - Gdje je problem s geometrijom?, gost-predavač - Josip Kličinović, prof. Matematika 30.01.2015. u 15:00 sati Korištenjem računala - on line Korištenjem računala - on line 30.01.2015. 61 / 200 Neda Lesar, prof. Prijava / Odjava
Praćenje i unapređivanje nastave Vjeronauka Vjeronauk – pravoslavni 31.01.2015. u 09:00 sati Vukovar OŠ Dragutina Tadijanovića, 204. Vukovarske brigade 24a 29.01.2015. 22 / 32 Ankica Mlinarić, dipl. teolog Prijava / Odjava
Evaluacijski seminar za voditelje radionica s roditeljima"Rastimo zajedno plus"-prema pozivu Stručni suradnici - edukacijsko-rehabilitacijskog profila 31.01.2015. u 09:30 sati Zagreb Centar za rehabilitaciju Edukacijsko-rehabilitacijskog fakulteta, Borongajska cesta 83f 30.01.2015. 20 / 22 Mara Capar, prof. Prijava / Odjava
ICT Edu-Modul 6: Obrnuta učionica i Google disk Opći skup (interdisciplinarni) 31.01.2015. u 16:30 sati Split Matična škola sudionika 31.01.2015. 13 / 400 Ivana Katavić Prijava / Odjava
Stavaka po stranici: << < 1 2 3 4 5  ... > >>