Stručni skupovi

Tip stručnog skupa Naziv Voditelj
Predmetno područje
Naziv Predmetno područje Vrijeme početka Mjesto Adresa Prijave do Prijava Voditelj
Kolegijalno opažanje i unapređivanje odgojno-obrazovnog procesa Predškolski odgoj i obrazovanje 24.09.2014. u 10:00 sati Dječji vrtić Siget Siget 12, 10 000 Zagreb 23.09.2014. 61 / 65 mr. sc. Andreja Silić Prijava / Odjava
Profesionalni razvoj voditelja ŽSV-a glazbenih i plesnih škola Glazba i ples 24.09.2014. u 11:00 sati Glazbena škola Požega Vjekoslava Babukića 27, Požega 20.09.2014. 27 / 32 Alica Hergešić, prof. Prijava / Odjava
Uključivanje učenika oštećena vida u redovni sustav odgoja i obrazovanja Učenici s teškoćama u razvoju 24.09.2014. u 12:00 sati Virovitica OŠ Vladimira Nazora 22.09.2014. 24 / 30 Ivana Petanjek, prof. Prijava / Odjava
Pisci na mreži - gost Vanda Mikšić Hrvatski jezik 24.09.2014. u 17:00 sati Korištenjem interneta - online Korištenjem interneta - online 24.09.2014. 75 / 150 Mirela Barbaroša Šikić, prof. Prijava / Odjava
Disleksija i teškoće u učenju Učenici s teškoćama u razvoju 24.09.2014. u 17:00 sati Osnovna škola Ivana Rabljanina Rab 24.09.2014. 42 / 55 Robert Cimperman, prof. Prijava / Odjava
Integrativna supervizija u odgoju i obrazovanju - sedmi supervizijski sastanak Hrvatski jezik 25.09.2014. u 10:00 sati Srednja škola Čakovec Jakova Gotovca 2 22.09.2014. 9 / 17 Mirela Barbaroša Šikić, prof. Prijava / Odjava
Stručno-metodička priprema za polaganje stručnog ispita Likovna kultura 25.09.2014. u 10:00 sati Gimnazija Tituša Brezovačkog, Zagreb Habdalićeva 1 23.09.2014. 22 / 30 Zvjezdana Prohaska, prof. Prijava / Odjava
Metodika rada školskog pedagoga Stručni suradnici - pedagozi 25.09.2014. u 10:00 sati Zagreb OŠ Trnsko 25.09.2014. 50 / 50 Senka Soldat, prof. Prijava / Odjava
Profesionalni razvoj voditelja županijskih stručnih vijeća Glazbena kultura/umjetnost 25.09.2014. u 11:00 sati Glazbena škola u Varaždinu Kapucinski trg 7 24.09.2014. 23 / 30 Anita Gergorić, prof. Prijava / Odjava
Izrada prilagođenog programa i individualizirani pristupa na NV Učenici s teškoćama u razvoju 25.09.2014. u 12:00 sati Križevci Srednja škola "Ivan Seljanec" , Trg sv.Florijana 17b, Križevci 25.09.2014. 34 / 50 Mara Capar, prof. Prijava / Odjava
Fizika OŠ: Metodičke radionice iz termodinamike i elektromagnetizma Fizika 25.09.2014. u 18:00 sati Fizički odsjek Prirodoslovno-matematičkog fakulteta, Zagreb Bijenička 32 18.09.2014. 79 / 80 dr. sc. Željko Jakopović Prijava / Odjava
Fizika SŠ: Metodičke radionice iz termodinamike i elektromagnetizma Fizika 25.09.2014. u 18:00 sati Fizički odsjek Prirodoslovno-matematičkog fakulteta, Zagreb Bijenička 32 18.09.2014. 80 / 80 dr. sc. Željko Jakopović Prijava / Odjava
Profesionalni razvoj mentora, savjetnika i voditelja županijskih stručnih vijeća - VODITELJI ŽSV-a, MENTORI I SAVJETNICI Povijest 26.09.2014. u 09:00 sati Srednja strukovna škola, Varaždin Božene Plazzeriano 4, Varaždin 26.09.2014. 74 / 77 mr. sc. Marijana Marinović Prijava / Odjava
"Preduvjeti akademskog uspjeha: rano prepoznavanje jezičnih poteškoća", 2. modul - u sklopu IPA projekta Integracija skupina u nepovoljnom položaju u redoviti sustav obrazovanja Predškolski odgoj i obrazovanje 26.09.2014. u 09:00 sati Rijeka, Građevinski fakultet Sveučilišta u Rijeci Radmile Matejčić 3 24.09.2014. 48 / 60 Prijava / Odjava
"Preduvjeti akademskog uspjeha: rano prepoznavanje jezičnih poteškoća", 2. modul - u sklopu IPA projekta Integracija skupina u nepovoljnom položaju u redoviti sustav obrazovanja Predškolski odgoj i obrazovanje 26.09.2014. u 09:00 sati Koprivnica, Hotel Podravina Ul. hrvatske državnosti 9 24.09.2014. 26 / 60 Prijava / Odjava
Istraživačko učenje u nastavi biologije srednjih škola/ MODUL 2 Biologija 26.09.2014. u 09:00 sati Biološki odsjek PMF-a Rooseveltov trg 6, Zagreb 18.09.2014. 12 / 30 dr. sc. Diana Garašić Prijava / Odjava
Najljepši školski vrtovi Izvannastavne aktivnosti 26.09.2014. u 10:00 sati Vukovar Osnovna škola Antuna Bauera, Trg Matije Gupca bb, Vukovar 20.09.2014. 24 / 30 Marina Ništ, prof. Prijava / Odjava
Senzorna integracija u radu s djecom s posebnim potrebama (teškoćama) PONOVLJENI SKUP Predškolski odgoj i obrazovanje 26.09.2014. u 10:00 sati Dječji vrtić "Grigor Vitez" Kliška 4, Split 24.09.2014. 61 / 61 Tončica Kalilić, dipl. defektolog Prijava / Odjava
Stručno-metodička priprema za polaganje stručnog ispita Vizualne umjetnosti i dizajn 26.09.2014. u 10:00 sati Gimnazija Tituša Brezovačkog, Zagreb Habdalićeva 1 24.09.2014. 12 / 20 Zvjezdana Prohaska, prof. Prijava / Odjava
Stručno-metodička priprema za polaganje stručnog ispita Likovna umjetnost 26.09.2014. u 10:00 sati Gimnazija Tituša Brezovačkog, Zagreb Habdalićeva 1 24.09.2014. 15 / 15 Zvjezdana Prohaska, prof. Prijava / Odjava
Stavaka po stranici: << < 1 2 3 4 5  ... > >>